Nederlands

Bauer Documentatie Stichting

Bauer Documentatie Stichting

De Bauer Documentatie Stichting (BDS) is opgericht op 24 september 1996, met als doelstelling het geven van bekendheid aan de persoon en het werk van Marius Bauer en het doen van onderzoek naar en het catalogiseren van diens werk. Hiertoe houdt de BDS zich bezig met het verzamelen en ordenen van gegevens, organiseert zij tentoonstellingen en lezingen en verzorgt zij publicaties.
 

De samenwerking met SCI onstond bij het organiseren van de tentoonstelling 'Marius Bauer: Nederlandse Orientalist Terug in Moskou' in het kader van het bilaterale vriendschapsjaar Rusland - Nederlands 2013.