Nederlands

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met vier vakgebieden: monumenten, archeologie, cultuurlandschap en collecties. Met name het laatste gebied heeft betrekking op de samenwerking met SCI.