Nederlands

Bekijk ook

Over Ons

Over Ons

Bestuur

 

A. Van Helleberg Hubar, voorzitter 

A. Gorter, secretaris

P. Vink, RA, penningmeester

W. Jacobs, lid

C. Vogelaar, lid

P. Mosterd, lid

J. Hesseling, lid

      

Raad van Advies

 

Marina C.E Aarts, kunsthistorica

Karen Hearn, Honorary Professor University College London

Gary Schwartz, art Historian, publisher

G. Verschoor, directeur CODART

R. Kistemaker, voormalig adjunct-directeur Amsterdam Museum

 

Vaste Kern Vrijwilligers 

 

Bernard Vermet, kunsthistoricus

Marijcke van Dongen-Mathlener, slaviste

Regina van der Ven, secretariaat

Hans van der Linden, p-r. Medewerker 

F. Guseynova, kunsthistorica

Myra van der Velde, website

 

Zowel voor bestuursleden, Raad van Advies als vrijwilligers geldt, dat alleen uit hoofde van de Stichting gemaakte kosten worden vergoed.

 

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam: 41217432

 

Btw: 8069.53.792.O.01

 

Bankrekening: NL48ABNA0465133223

 

Kantoor/bezoekadres: Sarphatistraat 84, 1018 GS Amsterdam 

 

Mail: info@culturalinventory.nl

 

Website: www.culturalinventory.nl

 

Telefoon: +31 (0)20 6244710