Nederlands

Bekijk ook

Stichting

Stichting

Organisatie

 

De Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) inventariseert en documenteert Nederlands en Vlaams cultureel erfgoed in landen buiten West-Europa en Noord-Amerika. SCI bevordert publieke en wetenschappelijke interesse voor dit erfgoed door onderzoek te initiëren of te ondersteunen, publicaties te maken en tentoonstellingen te organiseren. SCI bevordert mede daardoor het behoud en beheer van dit cultureel erfgoed op de lange termijn. De stichting is een onafhankelijke organisatie, zonder structurele subsidie. SCI heeft een bestuur en staf van vrijwilligers en een secretariaat in Amsterdam. SCI is de voortzetting (1997) van de in 1991 gestarte Stichting Integratie Cultuur (SIC).

 

 

 

 

 

Financiering

Voor projectgebonden kosten is SCI afhankelijk van externe financiële steun. In het verleden ontving de stichting deze middelen onder meer van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de BankGiro Loterij en de Getty Foundation. Voor onder meer eigen bureau-, reis- en verblijfkosten in het buitenland is SCI afhankelijk van sponsoring, van legaten en donaties.

 

Contact

Stichting Cultuur Inventarisatie
Sarphatistraat 84 hs
1018 GS Amsterdam

 

Tel/Fax: +31 (0)20-6244710

 

E-mail: info@culturalinventory.nl

 

Bank: NL48ABNA0465133223