Skip to main content

Privacy

 

PRIVACY & COOKIEVERKLARING SCI


ALGEMEEN

Voor Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website www.culturalinventory.nl van groot belang. SCI respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens waarmee zij in aanraking komt (bijv. als u ons een e-mail stuurt, onze website bezoekt of via onze webshop iets bestelt) vertrouwelijk en veilig door haar worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het onderstaande informeren we u over de manier waarop we dit doen. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact met ons op via info@culturalinventory.nl.

Onze website is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. SCI verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van onze website zijn verstrekt. Informatie over het surfgedrag wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, nooit om individuele personen te identificeren. SCI zal de verkregen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waar voor de gegevens zijn verwerkt, tenzij SCI wettelijk verplicht is de gegevenslanger te bewaren.

PRIVACY

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor via info@culturalinventory.nl een afspraak om bij SCI langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

SCI neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij evalueren regelmatig ons privacy-beleid en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. Elke toekomstige wijziging in ons privacy-beleid wordt aangekondigd op deze pagina. Uw informatie valt onder het privacy-beleid, dat geldig is op het moment dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Als wij een nieuw beleid aankondigen zal de door u verstrekte nieuwe informatie vallen onder het dan geldende beleid.

Als u vragen hebt over ons privacy-beleid, neemt u dan contact met ons op.

NIET AAN DERDEN

SCI geeft uw persoonsgegevens niet aan derden. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat SCI, derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen van onze webshop. In dit verband zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als SCI dat doet. SCI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. SCI zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

CONTACTFORMULIER

Door middel van het contactformulier op onze website kunt u ons benaderen, informatie krijgen en vragen stellen. De NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres die u ons hierbij verschaft worden bewaard zolang als nodig is voor de afwikkeling van uw verzoek.

INFORMATIE PER E-MAIL/NIEUWSBRIEF

Als u aangeeft informatie per e-mail/een nieuwsbrief te willen ontvangen stemt u ermee in dat SCI u van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Als u geen informatie van SCI meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@culturalinventory.nl of door u af te melden via de link in onze e-mail nieuwsbrieven. Als u zich uitschrijft worden de persoonsgegevens die voor dit doel zijn verschaft vernietigd.

WEBSHOP

Wij gebruiken de door u gegeven informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens) alleen voor het verwerken van uw bestelling en het bijhouden van onze administratie. Om te zorgen dat het gekozen product bij u wordt afgeleverd verstrekken we uw gegevens aan de bezorgdienst. Wij bewaren de opgegeven informatie tot uw bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (i.v.m. de wettelijke bewaarplicht).

Deze informatie wordt niet gebruikt voor andere doelen van commerciële of niet-commerciële aard, die niet direct gerelateerd zijn aan het werk van SCI zonder dat daarvoor vooraf toestemming is gevraagd. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan per email contact op met info@culturalinventory.nl.

JONGER DAN 16 JAAR TOESTEMMING OUDERS

Personen die jonger zijn dan 16 jaar, hebben eerst toestemming nodig van één van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger voordat zij ons hun persoonsgegevens verstrekken. Wij vragen hen daarom geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijv. per e-mail) voordat zij daarvoor toestemming hebben verkregen.

BEVEILIGING

SCI neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Onze veiligheidsmaatregelen zijn organisatorisch en technisch passend en worden regelmatig gecontroleerd. Alleen noodzakelijke personen binnen SCI krijgen toegang tot persoonsgegevens.

INFORMATIE, INZAGE, WIJZIGING, BEPERKING VAN VERWERKING, DATAPORTABILITEIT EN RECHT VAN VERZET

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om correctie, aanvulling, beperking of (gedeeltelijke) verwijdering te vragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Maak hiervoor via info@culturalinventory.nl een afspraak om bij SCI langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de persoonsgegevens waar uw verzoek betrekking op heeft daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Daarnaast is het mogelijk om persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te ontvangen. Dit kan alleen als het gaat om digitale gegevens, waarbij u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken of wanneer wij deze hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren. U kunt hiervoor een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

INTREKKEN TOESTEMMING
Als we uw gegevens met uw toestemming voor een bepaald doel hebben verkregen, dan kunt u deze toestemming in principe te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons op te nemen via bovengenoemd e-mailadres. Daarnaast is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). U kunt dit doen via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

COOKIES

SCI maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare andere technologieën. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer of andere randapparatuur (zoals smart phones en tablets) wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer uitlezen. Op deze manier onthoudt een website bijvoorbeeld uw e-mailadres.

FUNCTIONELE EN ANALYTISCHE COOKIES

We hebben functionele cookies op onze website geplaatst die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website, om door u gevraagde diensten uit te kunnen voeren en e.e.a. goed te laten functioneren. Verder maken we voor de optimalisering van de website gebruik van analytische cookies die slechts een geringe inbreuk maken op de privacy van bezoekers. Dit laatste doen we met behulp van Google Analytics. Google Analytics is door ons ingesteld conform de Handleiding Privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens zodat er geringe inbreuk wordt gemaakt op de privacy. We hebben daartoe een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Wij hebben gegevens delen uitgezet, Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten en wij maken zelf geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met Google Analytics.

Omdat de bovengenoemde functionele en analytische cookies zeer weinig impact hebben op je privacy, hoeven we geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Informatie over het surfgedrag wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, nooit om individuele personen te identificeren.

THIRD PARTY TRACKING COOKIES

Wij plaatsen zelf geen tracking cookies of andere niet functionele cookies.

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Omdat we op onze website graag de mogelijkheid willen geven tot het delen van informatie, hebben we plug-ins van social media zoals Facebook en Instagram geplaatst. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zogenaamde grijze plug-ins te plaatsen. Deze inactieve buttons laden pas cookies op jouw website nadat je er actief op klikt (activering). Lees de privacy verklaringen van Facebook en Instagram voor meer informatie en vergeet daarbij niet dat deze regelmatig kunnen wijzigen.

In het onderstaande schema hebben we op een rij gezet wat de cookies doen:

Naam Aanbieder Type/ doel
Recaptcha V3 Google Spamberichten via het contactformulier voorkomen.

 

WEIGEREN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

U kunt er zelf voor kiezen cookies te weigeren of te verwijderen. Dit kunt u instellen via de instructies in de handleiding van uw browser. Realiseert u zich wel dat als u bepaalde cookies blokkeert dat dit gevolgen kan hebben voor het functioneren van de website die u bezoekt. Verder willen we u voor meer informatie over cookies graag verwijzen naar de Consumentenbond (“Wat zijn cookies?” en “Cookies verwijderen”) en naar de website veiliginternetten.nl.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op onze website staan soms links naar websites van andere organisaties. Onze Privacy- en cookieverklaring is hierop niet van toepassing. SCI is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze organisaties en kan niet garanderen dat dit op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt. Lees hiervoor de privacy- en cookieverklaring van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN

SCI behoudt zich het recht voor deze Privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wij evalueren regelmatig ons privacy-beleid en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. Elke toekomstige wijziging in ons privacy-beleid wordt aangekondigd op deze pagina. Het is verstandig onze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te bekijken, zodat u altijd van de inhoud van de meest recente versie op de hoogte bent. Uw informatie valt onder het privacy-beleid, dat geldig is op het moment dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Als wij een nieuw beleid aankondigen zal de door u verstrekte nieuwe informatie vallen onder het dan geldende beleid. Als u vragen hebt over ons privacy-beleid, neemt u dan contact met ons op.

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 19 december 2019.

Close Menu

Stichting Cultuur Inventarisatie
Nieuwe Uilenburgerstraat 108-1
1011 LX Amsterdam
Mob: +31 (0)5-39400874

E-mail: info@culturalinventory.nl

Bank: NL48ABNA0465133223
Kamer van Koophandel: 41217432