BESTUUR

Bestuur

A. Van Helleberg Hubar, voorzitter
A. Gorter, secretaris
P. Vink, RA, penningmeester
A. Boeve, lid
C. Vogelaar, lid
P. Mosterd, lid
J. Hesseling, lid
R. Kistemaker, lid

Raad van Advies

Marina C.E Aarts, kunsthistorica
Karen Hearn, Honorary Professor University College London
Gary Schwartz, art Historian, publisher
G. Verschoor, directeur van Museum – Kamp Westerbork
Suzanna de Sitter
Juliette Jonker – Duynstee

Vaste Kern Vrijwilligers 

Bernard Vermet, kunsthistoricus
Marijcke van Dongen-Mathlener, slaviste
Regina van der Ven, secretariaat
F. Guseynova, kunsthistorica
Myra van der Velde, vertalingen en website
Petra Kuggeleijn, kunsthistorica

Zowel voor bestuursleden, Raad van Advies als vrijwilligers geldt, dat alleen uit hoofde van de Stichting gemaakte kosten worden vergoed.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam: 41217432

Btw: 8069.53.792.O.01

Bankrekening: NL48ABNA0465133223

Kantoor/bezoekadres: Sarphatistraat 84, 1018 GS Amsterdam

Mail: info@culturalinventory.nl

Website: www.culturalinventory.nl

Telefoon: +31 (0)20 6244710