Skip to main content

BESTUUR

Bestuur

A. Van Hellenberg Hubar, voorzitter
A. Gorter, secretaris
P. Vink, RA, penningmeester
C. Vogelaar, lid
P. Mosterd, lid
R. Kistemaker, lid

Raad van Advies

Marina C.E Aarts, kunsthistorica
Karen Hearn, Honorary Professor University College London
Gary Schwartz, art Historian, publisher
Suzanna de Sitter
Gerdien Verschoor
Juliette Jonker – Duynstee

Vaste Kern Vrijwilligers 

Bernard Vermet, kunsthistoricus
Marijcke van Dongen-Mathlener, slaviste
Regina van der Ven, secretariaat
Petra Kuggeleijn, kunsthistorica
Bob Koeman
Barbara Sierman

Zowel voor bestuursleden, Raad van Advies als vrijwilligers geldt, dat alleen uit hoofde van de Stichting gemaakte kosten worden vergoed.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam: 41217432

Btw: 8069.53.792.O.01

Bankrekening: NL48ABNA0465133223

Kantoor/bezoekadres: Nieuwe Uilenburgerstraat 108-I, 1011 LX Amsterdam

Mail: info@culturalinventory.nl

Website: www.culturalinventory.nl

Telefoon: +31 (0)639 400 874

Close Menu

Stichting Cultuur Inventarisatie
Nieuwe Uilenburgerstraat 108-1
1011 LX Amsterdam
Mob: +31 (0)5-39400874

E-mail: info@culturalinventory.nl

Bank: NL48ABNA0465133223
Kamer van Koophandel: 41217432