Skip to main content

Feestelijk jubileum SCI:
Belangrijke onderscheiding Lia Gorter

 

Zondag 28 augustus 2022 vierde SCI haar 25-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst in de Hermitage aan de Amstel.

Een gevarieerd programma met diverse sprekers en presentaties:

  • Kunsthistoricus Bernard Vermet vertelde over zijn onderzoek naar de afbeelding van een Hollands kerkinterieur op een binnendeur van het tsaar Peter huis in St. Petersburg.
  • Publicist en kunsthistoricus Gary Schwartz berichtte over de oprichting en beginjaren van CODART waar de directeur van SCI – Lia Gorter – zeer nauw bij betrokken was.
  • Klaas Jan van den Berg – hoogleraar Conservering en Restauratie UvA – presenteerde de eerste twee van zes Engelstalige brochures voor restauratoren: ‘Dirt and Dirt Removal en Varnish Removal’. Een initiatief van SCI dat in samenwerking met het Rijksbureau voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het SRAL, the Conservation Institute nu vorm krijgt.
  • Lia Gorter gaf een presentatie over de werkzaamheden van SCI van de afgelopen 25 jaar en informeerde over het Engelstalige boek wat ter ere van het jubileum van SCI uitkomt in december 2022:‘Disclosing Dutch and Flemish Paintings Abroad, 25 years of research, digitising and conservation’.

 

Touria Meliani en Lia Gorter
Foto: Janiek Dam

Aan het eind van de middag kwam locoburgemeester en wethouder Touria Meliani van Kunst & Cultuur namens het college van B&W van Amsterdam de Frans Bannick Cocq Penning uitreiken aan Lia Gorter, de directeur en oprichtster van SCI.

Lia Gorter kreeg deze onderscheiding voor haar verdiensten voor het werk van SCI.

 

Zie ook het bericht op de website van CODART:
https://www.codart.nl/personal/lia-gorter-medal-amsterdam-sci-25/

 

 

Close Menu

Stichting Cultuur Inventarisatie
Nieuwe Uilenburgerstraat 108-1
1011 LX Amsterdam
Mob: +31 (0)5-39400874

E-mail: info@culturalinventory.nl

Bank: NL48ABNA0465133223
Kamer van Koophandel: 41217432