Association of Museum Professionals of the Russian Regions (AMR)

De AMR verenigt bijna 500 musea waarin zich vaak kleine en soms zeer belangrijke collecties Hollandse en Vlaamse kunst bevinden. Soms zijn catalogi sterk verouderd, zeer beknopt, of ontbreken eenvoudigweg.

SCI heeft in 2007 het plan opgevat samen met AMR cursussen te geven in voorlopig zeven regionale musea. Het doel van de beoogde samenwerking was tweeledig:

Enerzijds waren de Russische collecties nauwelijks of niet gedigitaliseerd. Daarin kwam met kennisoverdracht verandering: de relatief kleine collecties uit de lage landen, per deelnemend museum circa 100 stuks, zijn voldoende groot om als lesmateriaal voor de cursus te dienen.

Anderzijds kreeg SCI door de inventarisaties gemaakt door Russische museummedewerkers de beschikking over digitale bestanden voor nader onderzoek en publicatie. De deelnemende regionale musea, verspreid over een groot gebied tot achter de Oeral, kunnen met de verworven kennis hun eigen collectie verder digitaliseren en zo meer bekendheid in Rusland en daarbuiten geven. Bijkomend voordeel is dat de digitalisering van een collectie bescherming biedt tegen diefstal.

De samenwerking is buitengewoon vruchtbaar gebleken.

In de rechterkolom onder downloads vindt u de collectie Nederlands en Vlaamse kunst in het Tula Museum (PDF).

PARTNERS:

Array