SCHILDERIJ VAN DE MAAND

AUGUSTUS 2023

Zeevaart is vanaf de vroegste tijd belangrijk geweest voor de Hollanders vanwege de handel met gebieden overzee. De schilder Cornelis Claeszoon van Wieringen (1575-1633) zou volgens bronnen zelf gevaren hebben voordat hij het schildersvak koos en moet dus alles van schepen en de zee geweten hebben.
Hij specialiseerde zich in zeestukken. Het schilderij ‘Haven van Vlissingen met de aankomst van Fredrik V van de Palts en Elisabeth Stuart’ bevindt zich in het Holland Huis, een paviljoen in het park van het Museum Landgoed Koeskovo in Moskou.

In deze editie van ‘Schilderij van de maand’ komt U meer te weten over de schilder Cornelis van Wieringen en het schilderij dat hij maakte van de belangrijke gebeurtenis van de aankomst van het echtpaar Frederik V van de Palts en zijn bruid Elisabeth Stuart in Vlissingen op 29 april 1613.

Cornelis van Wieringen

’Haven van Vlissingen met de aankomst van

Frederik van de Palts en Elisabeth Stuart’

Het Museumlandgoed Koeskovo,
Moskou, Rusland


Steun ons

Al meer dan 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.