Belgrado

Het Nationaal Museum van Belgrado bezit een honderdtal Hollandse en Vlaamse oude meesters, alsmede een vergelijkbare collectie vroeg modernen. Deze laatste collectie werd in de jaren 1930 geschonken door de steden Amsterdam en Brussel.

Verder bezit het museum een omvangrijk prentenkabinet met omstreeks driehonderd Nederlandse en Vlaamse oude prenten. Onder de oude meesters bevinden zich schilderijen van Maerten de Vos, Jan Brueghel de Oude, Jan van Goyen en Willem van Aelst. De Amsterdamse schenking omvat werken van Van Gogh tot Mondriaan.

 

Miraculeus
In 2003 werd het Nationaal Museum van Belgrado volledig verbouwd en heringericht. Tot de voorbereidingen hierop behoorde een evaluatie van de collecties.

Als onderdeel van deze evaluatie heeft de SCI in januari 2003 gedurende een week gewerkt aan het bestuderen en digitaal opnemen van de Nederlandse en Vlaamse collectie.

Tijdens deze evaluatie werd een opmerkelijke vondst gedaan. ‘Inventarisnummer 1100’ bleek een verloren gewaand paneel van Juan de Flandes. Niet alleen was het paneel verloren gewaand, maar ook onderdeel van een prachtig groot vijfdelig altaarstuk: Het Miraflores altaar.

De andere delen bevonden zich in Madrid, Cleveland, Geneve en Antwerpen. De panelen hebben elkaar eeuwenlang moeten missen. Een restauratie en hereniging van de panelen zorgden ervoor dat een unieke tentoonstelling kon plaatsvinden in Antwerpen, waar veel aandacht voor is geweest.

FEITEN

Grootte
211 kunstwerken
PROJECTDUUR
2003 - 2010
PROJECTTYPE
inventarisatie, digitalisatie, restauratie, publicatie
MUSEA
DOWNLOADS

PARTNERS:

  • Curators Of Dutch And Flemish Art (Codart)