SCHILDERIJ VAN DE MAAND

FEBRUARI 2023

Het Poesjkin Museum in Moskou bezit na de Hermitage in Sint Petersburg de grootste collectie van Nederlandse schilderijen in Rusland. De collectie telt topstukken van onder anderen Hendrick Goltzius, Jan van Goyen, Rembrandt, Jacob van Ruisdael, Jan Steen en Vincent van Gogh.

Eén van de schilderijen uit de Nederlandse collectie van het Poesjkin Museum wordt in deze editie van Schilderij van de maand besproken.

Het is een werk uit de beginjaren van de carrière van  Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). Rembrandt beeldt een dramatische scène uit het evangelie van Johannes uit: Een woedende Christus verdrijft met een gesel de geldwisselaars uit de tempel.

De Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) onderhoudt sinds de jaren negentig van de 20ste eeuw samenwerkingsrelaties met het personeel en de directie van het Poesjkinmuseum in Moskou.

Er bestond vooral een intensief contact met Marina Senenko (1930-2006), hoofd van de afdeling Europese en Amerikaanse schilderkunst. SCI heeft met haar samengewerkt aan de Russische editie van de collectie Nederlandse en Vlaamse schilderijen van het Poesjkin Museum (verschenen in 2000).

De Engelse vertaling van de catalogus werd in 2009 gepubliceerd.

 

Deze Engelse vertaling is te downloaden via de website van SCI: https://www.culturalinventory.nl/portfolio/moskou-poesjkin/

 

Rembrandt Harmensz. van Rijn

’Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel’

Poesjkin Staatsmuseum
voor Schone Kunsten,
Moskou, Rusland

Steun ons

Al 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.