SCHILDERIJ VAN DE MAAND

FEBRUARI

Sinds 1997 inventariseert Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) niet of nauwelijks bekende collecties Hollandse en Vlaamse Meesters in musea in verre buitenlanden (zie projecten website SCI). Ter plaatse heeft SCI de collectie gedocumenteerd en gefotografeerd. Uit de ruim 20.000 foto’s in ons archief presenteren wij vanaf nu maandelijks een of meer foto’s met een bijzonder schilderij.

Het Museo Nacional de Bellas Artes in Havana, Cuba herbergt ongeveer 175 Nederlandse en Vlaamse schilderijen. In 1999 was de collectie in verband met de restauratie van het museum ondergebracht in een bunker. Bernard Vermet, kunsthistoricus, Michel van de Laar, restaurator en Lia Gorter, directeur SCI, hebben de collectie kunnen inventariseren. Met militaire precisie kwam ’s morgens een vrachtauto met schilderijen naar het museum, werden de schilderijen uitgeladen, ’s avonds weer ingeladen en teruggebracht naar de bunker. Samen met de staf van het museum hebben wij foto’s en conditie rapporten gemaakt. In samenwerking met het SRAL, the Conservation Institute, hebben wij in 2001 een Masterclass van drie weken georganiseerd en 33 schilderijen ter plaatse geconserveerd. De ‘Allegorie op de Jeugd’ van Gérard de Lairesse is er één van.

 

Gérard de Lairesse’s ‘Allegorie op de Jeugd’

Museo Nacional de Bellas Artes, Havana

Steun ons

Al 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.