SCHILDERIJ VAN DE MAAND

JANUARI 2023

In 2014 bezochten de directeur van SCI, Lia Gorter en een bestuurslid van SCI, Jan Hesseling op uitnodiging van het ministerie van Cultuur van Azerbeidzjan het Nationale Kunstmuseum van Azerbeidzjan in de hoofdstad Bakoe.

De 70 Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de collectie zijn toen geïnventariseerd en gefotografeerd. Veel onderzoek naar de collectie moet nog worden gedaan omdat de toeschrijvingen veelal dateren van rond 1900.

Een voorbeeld van zo’n toeschrijving waarvan men zich kan afvragen of deze klopt, is te lezen in de editie van het schilderij van de maand januari 2023. Is dit werkelijk een portret van de Hertog von Wallenstein zoals het museum beweert? En is het een schilderij van de hand van Michiel Jansz. van Mierevelt (1566-1641), de bekende portrettist uit de 17e eeuw?

In het artikel hieronder kunt U meer te weten komen over dit kunstwerk, de schilder Van Mierevelt en het Kunstmuseum in Bakoe.

De Nederlandse en Vlaamse kunstwerken die zich in het museum in Bakoe bevinden zijn te downloaden via de website van SCI: https://www.culturalinventory.nl/portfolio/baku-azerbeidzjan/

Michiel Jansz. van Mierevelt

’Portret van de Hertog von Wallenstein’ ?

Het Nationaal Kunstmuseum Azerbeidzjan
Bakoe, Azerbeidzjan

Steun ons

Al 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.