SCHILDERIJ VAN DE MAAND

JANUARI 2024

Voor de lezers uit de 21ste eeuw lijkt het waarschijnlijk bizar om de as van je overleden geliefde te mengen met je wijn en dan te drinken. Het verhaal van Artemisia wordt nog vreemder als men bedenkt dat haar echtgenoot ook haar broer was. Met het drinken van de as bewijst Artemisia eeuwige trouw aan haar echtgenoot en kuis weduwschap.

Vanaf de 16e eeuw is het tafereel met het drinken van de as enkele tientallen malen in de schilderkunst voorgesteld, onder meer door Gerard Seghers (circa 1615, Palacio de Liria, Madrid) en Gerard van Honthorst (circa 1635, Princeton University Art Museum).

De Haarlemse kunstenaar Pieter Franszoon de Grebber (1600-1652) stamde uit een katholieke en kunstzinnige familie. Hij was een succesvol schilder en kreeg onder meer de opdracht om mee te werken aan decoraties in paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het schilderij dat hier is afgebeeld is gemaakt in 1636 en maakt deel uit van de collectie van het Staats Kunstmuseum Nizhny Novgorod in Rusland.

SCI onderhoudt al sinds 1995 contacten met dit museum en heeft de Nederlands/Vlaamse collectie die 59 schilderijen omvat, kunnen inventariseren.

Lees in deze editie van ‘Schilderij van de Maand’ meer over Pieter de Grebber en het museum in Nizhny Novgorod.

Pieter Franszoon de Grebber

’Artemisia drinkt de as van haar overleden man’

Het Staats Kunstmuseum,
Nizhny Novgorod, Rusland


 

 

Steun ons

Al meer dan 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.