SCHILDERIJ VAN DE MAAND

JANUARI

Sinds 1997 inventariseert Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) niet of nauwelijks bekende collecties Hollandse en Vlaamse Meesters in musea in verre buitenlanden (zie projecten website SCI). Ter plaatse heeft SCI de collectie gedocumenteerd en gefotografeerd. Uit de ruim 20.000 foto’s in ons archief presenteren wij vanaf nu maandelijks een of meer foto’s met een bijzonder schilderij.

De samenwerking met SCI en de directie van Museum-Landgoed Archangelskoye dateert van 2001. Vladimir V. Dlugach en Lia Gorter, directeur SCI ondertekenden een intentieverklaring tot samenwerking op 18 oktober van dat jaar. Doel was de collectie Hollandse Vlaamse Meesters van het museum te documenteren en te inventariseren. Het betrof de genationaliseerde kunstverzameling van de beroemde Russische familie Joesoepov

Van 2-6 maart 2002 organiseerde CODART in samenwerking met SCI een studiereis naar Moskou met bezoeken aan musea en ook aan Archangeloye. Sindsdien is er een goede werkrelatie met de staf van Archangelskoye gebleven.

Met de medewerkers van het museum overlegde Lia Gorter over de opzet van een catalogus van de Hollandse en Vlaamse meesters uit de collectie Archangelskoye. In november 2021 is deze catalogus in Rusland verschenen onder de titel “Nederlandse schilderkunst in Archangelskoye”. (Нидерландская живопись в Архангельском). Een kroon op het werk van Marina Krasnobajev, hoofd collecties en kunsthistorica Maria Nikitina.

Toen wij Archangelskoye in 2001 voor het eerst bezochten viel ons een portret op in de stijl van Van Dyck. De Engelse kunsthistoricus Sir Oliver Millar verklaarde dat het portret van Margaretha van Lotharingen zeker toegeschreven kon worden aan het atelier van Van Dyck, mogelijk aan Van Dyck zelf.

Wie was Marguerite ?

Landgoed Archangelskoye

Steun ons

Al 23 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.