SCHILDERIJ VAN DE MAAND

JULI 2023

In de collectie van het Kunstmuseum ‘De Beurs van Riga’ in Letland bevindt zich dit schilderij van Pieter de Molijn ((1595-1661), een 17e eeuwse schilder die grotendeels werkzaam was in Haarlem.

Pieter de Molijn schilderde vaak duin- en zomerlandschappen met boerenwoningen en figuren. Volgens Arnold Houbraken in zijn publicatie uit 1718-1721 ‘De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen’ was De Molijn “een fraai Landschapschilder, helder en dun in zyn verschieten, als ook natuurlyk gloeijend op de voorgronden”.

Het schilderij ‘Landschap met brug’ dat hier is afgebeeld komt uit de Brederlo collectie. Friedrich Wilhelm Brederlo (1779-1862) was een kunstkenner en koopman uit Riga die een grote verzameling kunst bezat waaronder 70 Nederlandse en Vlaamse schilderijen. Zijn collectie kwam na zijn dood in bruikleen van het museum in Riga.

SCI  heeft in 2006 een inventarisatie gemaakt van de Nederlandse en Vlaamse kunst in het Kunstmuseum in Riga. U kunt in deze editie van ‘Schilderij van de Maand’ meer lezen over Pieter de Molijn en dit museum.

Pieter de Molijn

’Landschap met brug’

Het Kunstmuseum de Beurs van Riga,
Riga, Letland,


Steun ons

Al meer dan 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.