SCHILDERIJ VAN DE MAAND

JULI

Voor het schilderij van de maand juli hebben wij gekozen voor een havengezicht van de Nederlandse kunstschilder, tekenaar en graveur Abraham Storck (1644– 1708).  Dit schilderij bevindt zich in het Museum voor Schone Kunsten in Kaluga, Rusland.
Marina Zvereva -wetenschappelijk medewerkster van het museum- heeft over dit havengezicht het onderstaande artikel geschreven waarin zij uiteenzet hoe de staf van het museum tot de conclusie is gekomen dat dit kunstwerk gemaakt is door Abraham Storck.
De ontstaansgeschiedenis van het museum in Kaluga en de totstandkoming van de collectie is een boeiend verhaal waaruit duidelijk wordt hoe kunstverzamelingen in Rusland hebben geleden onder de Revolutie en de Tweede Wereldoorlog.

SCI heeft een aantal jaren geleden een inventaris gemaakt van de 70 Nederlandse en Vlaamse schilderijen die zich in het museum bevinden.

Abraham Storck ‘In de haven’

Kaluga Museum voor Schone Kunsten, Kaluga, Rusland

Steun ons

Al 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.