SCHILDERIJ VAN DE MAAND

JUNI 2023

In de editie van ‘Schilderij van de maand’ presenteren wij voor de maand juni 2023 een mythologische scène van de Vlaamse schilder Peter Thijs de Oude (1624-1677).

Deze kunstenaar was in de zeventiende eeuw een bekende Antwerpse portrettist en schilder van religieuze en mythologische thema’s. In de bundel biografieën van Vlaamse en Hollandse kunstschilders uit 1662 ‘Het Gulden Cabinet der Edel Vry Schilderconst’ van Cornelis de Bie (1627 -1712/1715) een Brabants rederijker en dichter staat het volgende geschreven over Peter Thijs:

“Gaet Tijsens in de son, hy doet sijn schaduw blijcken,
Een schaduw die de cracht van ’t menschen leven thoont
En sijnen naem door Const met lofen eer becroont…”

Het schilderij ‘Venus bezoekt de Smidse van Vulcanus’ bevindt zich in het Nationaal Kunstmuseum van de Republiek Wit-Rusland in Minsk. In 2016 heeft SCI een inventarisatie kunnen maken van de kleine maar interessante collectie Nederlandse en Vlaamse kunst van dit museum. Meer informatie over Peter Thijs en de collectie in Minsk vindt u hieronder.

Peter Thijs

’Venus bezoekt de Smidse van Vulcanus’

Het Nationaal Kunstmuseum van de
Republiek Wit-Rusland,
Minsk, Wit-Rusland

Steun ons

Al meer dan 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.