SCHILDERIJ VAN DE MAAND

MAART 2023

Italiaanse landschappen, badend in een warm gouden licht waren een specialiteit van de 17e -eeuwse Nederlandse schilder Jan Both (1615/18-1652).

Jan Both was net als zijn broer en collega Andries Both (1611/1612-1642) enige tijd werkzaam in Rome. Beide broers waren lid van de Bentvueghels, een broederschap van voornamelijk Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars werkzaam in Rome. Na terugkeer in Utrecht in 1642 legde hij zich vooral toe op de weergave van Italiaanse landschappen en deze onderwerpskeuze had hij gemeen met andere Nederlandse schilders, die Italianisanten genoemd worden.
Een voorbeeld van zo’n Italiaans landschap gemaakt door Jan Both wordt besproken in deze editie van Schilderij van de maand.

Het schilderij bevindt zich in de collectie van het Baroda Museum & Picture Gallery, in Vadodara in India en was onderdeel van de tentoonstelling Dutch Masters from Indian Collections waarvoor Bernard Vermet destijds de catalogus heeft samengesteld en geschreven. De tentoonstelling is eind 2002 gehouden in New Delhi, Bangalore en Mumbai.

De catalogus van de tentoonstelling in India is te downloaden via:
https://www.culturalinventory.nl/wp-content/uploads/2019/09/indiacatalogue_0.pdf

Jan Both

’Italiaans landschap met twee rustende pelgrims’

Baroda Museum en Schilderijen Galerij,
Vadodara, India

Steun ons

Al 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.