SCHILDERIJ VAN DE MAAND

MAART 2024

Philips Wouwerman (1619-1668) was een meesterlijke Nederlandse schilder uit de 17e eeuw, beroemd om zijn levendige en gedetailleerde weergaven van landschappen, markttaferelen, veldslagen en vooral paarden. Geboren in Haarlem in een artistieke familie, ontwikkelde hij al vroeg een passie voor schilderen. Hoewel hij stierf op 48 jarige leeftijd, staan er meer dan 600 schilderijen op zijn naam.

In de 17e en 18e eeuw  genoot het werk van Wouwerman grote populariteit. In de 18e eeuw was er, vooral in Frankrijk, een levendige handel in kopieën en vervalsingen naar Wouwerman.  In de loop van de 19e eeuw nam de waardering voor zijn schilderijen af. Vandaag de dag is zijn naam veel minder bekend dan die van Frans Hals, Rembrandt van Rijn of Johannes Vermeer.

‘Rustende reizigers’, het schilderij dat hier is afgebeeld, bevindt zich in de Staats Kunstgalerij in Perm, Rusland. SCI heeft in 2009 een inventarisatie gemaakt van de Vlaamse en Hollandse collectie in dit museum. In deze editie van ‘Schilderij van de Maand’ kunt U meer lezen over het werk van Philips Wouwerman en het museum in Perm.

Philips Wouwerman

’Rustende Reizigers’

Staats Kunstgalerij Perm,
Rusland


 

 

Steun ons

Al meer dan 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.