SCHILDERIJ VAN DE MAAND

DECEMBER

Sinds 1997 inventariseert Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) niet of nauwelijks bekende collecties Hollandse en Vlaamse Meesters in musea in verre buitenlanden (zie projecten website SCI). Ter plaatse heeft SCI de collectie gedocumenteerd en gefotografeerd. Uit de ruim 20.000 foto’s in ons archief presenteren wij vanaf nu maandelijks een of meer foto’s met een bijzonder schilderij.

Medewerkers van SCI bezoeken in januari 2003 het Nationaal Museum van Servië in Belgrado. We komen voor een inventarisatie van de Hollandse en Vlaamse meesters, maar pakken en passant toch ook maar even de Duitse schilderijen mee. En zo komt het dat wij, hoog op de rekken van het depot, ook het paneel van de Prediking te zien krijgen. De hoge kwaliteit én de Vlaamse oorsprong zijn meteen duidelijk. Na technisch onderzoek wordt bevestigd dat het hier gaat om een verloren gewaand paneel van het Mirafloresretabel, geschilderd door Juan de Flandes.

Steun ons

Al 23 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.