SCHILDERIJ VAN DE MAAND

NOVEMBER

In 2002 bezochten medewerkers van SCI het landgoed Koeskovo in Moskou.
In de ontvangstkamer van het zogenaamde ‘Holland Huis’, een paviljoen
in het park van het landgoed, ontdekten ze een zelfportret van Adam Pitten.

Het schilderij van deze onbekende schilder werd technisch onderzocht
en met dit onderzoek werd de echtheid van dit kunstwerk bevestigd.

In het schilderij van de maand november vertellen wij meer over Adam Pitten en het landgoed Koeskovo dat nu één van de grootste museumcomplexen
in Moskou is.

Het museum bezit een honderdtal unieke, goeddeels onbekende werken van Hollandse en Vlaamse meesters, waaronder Aert van der Neer, Jan Both, Hendrik van Steenwijck en vele andere karakteristieke voorbeelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.

In maart 2012 heeft SCI op het landgoed Koeskovo de conferentie ‘Gemeenschappelijk Nederlands en Russisch cultureel erfgoed’ gehouden.

Adam Pitten

’Zelfportret’

Het Museumlandgoed Koeskovo,
Moskou, Rusland

Steun ons

Al 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.