SCHILDERIJ VAN DE MAAND

OKTOBER 2023

De stad Antwerpen kende in de 16e eeuw een bewogen geschiedenis. Van een handelsstad van Europesse belang tot de afsluiting van de Schelde in 1585 nadat de Spanjaarden de stad hadden heroverd. Deze gebeurtenissen maakten een einde aan de grote rol die Antwerpen op internationaal niveau in de 16e eeuw had gespeeld.

Het is in deze tijd dat het thema ‘De toren van Babel’ een populair onderwerp wordt voor kunstschilders. Het Bijbelse bouwwerk symboliseert het gevecht tussen het menselijke kunnen en de hoogmoed, waardoor God de mens genadeloos bestraft als de hoogmoed wint.

Twee bijzondere schilderijen met als thema de ‘Toren van Babel’ van Jacob Grimmer (ca. 1526-ca. 1590) en Marten van Valckenborch (ca. 1535-1612) zijn te vinden in de collectie van het Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba in Havana. SCI heeft een inventarisatie gemaakt van de 175 Hollandse en Vlaamse kunstwerken in dit museum. Kom in deze editie van Schilderij van de Maand meer te weten over Jacob Grimmer en Marten van Valckenborch en de bijzondere collectie in Havana.

Jacob Grimmer

’De bouw van de toren van Babel’

Museo Nacional de Bellas Artes,
Havana, Cuba


 

 

Steun ons

Al meer dan 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.