SCHILDERIJ VAN DE MAAND

SEPTEMBER 2023

Vergeleken met het aantal mannelijke kunstschilders uit de 17e eeuw, zijn er niet veel vrouwelijke kunstenaressen uit deze periode bekend.

Veel van de bekende vrouwelijke schilders hadden een vader of ander familielid die schilder was, waardoor ze van jongs af aan het vak konden leren in het familie-atelier. Anderen kwamen uit welgestelde gezinnen die de mogelijkheid hadden om het in de leer te gaan bij een schilder te kunnen betalen.
Eén van de vrouwen die het is gelukt om ondanks al deze barrières een kwalitatief goede schilderes te worden is de Vlaamse Clara Peeters (ca. 1586- na 1636). En wát voor een prachtige schilderijen heeft zij gemaakt. Peeters was gespecialiseerd in stillevens. Over haar leven is maar weinig met zekerheid bekend en haar oeuvre is ook niet heel groot.

Des te opmerkelijker is daarom het feit, dat het Kadriorg Kunstmuseum in Tallinn, Estland een mooi stilleven van Clara Peeters in haar collectie heeft. Tussen 2002 en 2005 heeft SCI 111 Nederlandse en Vlaamse kunstwerken uit dit museum geïnventariseerd.
Lees meer over de carrière Clara Peeters en de geschiedenis en collectie van het Kadriorg Kunstmuseum in Tallinn.

Clara Peeters

’Stilleven met vogels na de jacht’

Het Kadriorg Kunstmuseum,
Tallinn, Estland


 

 

Steun ons

Al meer dan 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.