SCHILDERIJ VAN DE MAAND

SEPTEMBER

Het schilderij van de maand september ‘Aanbidding van de herders’ van Matthias Stom is afkomstig uit de collectie van het Radishchev museum in Saratov, Rusland.

Dit museum bezit een mooie verzameling Nederlandse en Vlaamse kunst uit de 17e tot de 19e eeuw waaronder werken van Thomas Willeboirts Bosschaert en Michiel Jansz. van Mierevelt.

Tatyana Sawitzkaya, conservator van het museum, heeft het onderstaande artikel geschreven over het schilderij van Matthias Stom.

Het is interessant te zien hoe het schilderij oorspronkelijk werd toegeschreven aan andere kunstenaars en via de collectie van de rijke familie Joesoepov en de het Poesjkin Museum in Moskou uiteindelijk terecht kwam in het museum in Saratov.

Matthias Stom

’Aanbidding van de herders’

Radishchev Staats Kunst Museum, Saratov, Rusland

Steun ons

Al 25 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij donaties van onze Vrienden broodnodig.