Skip to main content

Privacystatement

Algemeen

Voor Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. SCI verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van onze website zijn verstrekt. Informatie over het surfgedrag wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, nooit om individuele personen te identificeren.

SCI gebruikt geen cookies.

SCI geeft uw persoonsgegevens niet aan derden. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat SCI derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen van onze webshop. In dit verband zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als SCI dat doet. SCI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. SCI zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Privacy

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor via info@culturalinventory.nl een afspraak om bij SCI langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

SCI neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij evalueren regelmatig ons privacy-beleid en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. Elke toekomstige wijziging in ons privacy-beleid wordt aangekondigd op deze pagina. Uw informatie valt onder het privacy-beleid, dat geldig is op het moment dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Als wij een nieuw beleid aankondigen zal de door u verstrekte nieuwe informatie vallen onder het dan geldende beleid.

Als u vragen hebt over ons privacy-beleid, neemt u dan contact met ons op.

Informatie per email/nieuwsbrief

Indien u aangeeft informatie per e-mail/een nieuwsbrief te willen ontvangen stemt u ermee in dat SCI u van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Als u geen informatie van SCI meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@culturalinventory.nl of door u af te melden via de link in onze email nieuwsbrieven.

Webshop

Wij gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens) alleen voor het verwerken van uw bestelling en het bijhouden van onze administratie. De informatie wordt niet gebruikt voor andere doelen van commerciële of niet-commerciële aard, die niet direct gerelateerd zijn aan het werk van SCI zonder dat daarvoor vooraf toestemming is gevraagd. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan per email contact op met info@culturalinventory.nl.

Close Menu

Stichting Cultuur Inventarisatie
Nieuwe Uilenburgerstraat 108-1
1011 LX Amsterdam
Mob: +31 (0)5-39400874

E-mail: info@culturalinventory.nl

Bank: NL48ABNA0465133223
Kamer van Koophandel: 41217432