Skip to main content

WORD VRIEND!

Vrienden zijn van groot belang!
Voor de Stichting Cultuur Inventarisatie is het van groot belang op een grote groep van vrienden te kunnen rekenen, om ook in de toekomst haar taak voort te zetten. Doel van SCI is het inventariseren en documenteren van Nederlands en Vlaams cultureel erfgoed in landen buiten West-Europa en Noord-Amerika. De stichting beoogt de publieke en wetenschappelijke interesse voor dit erfgoed te vergroten, middels het initiëren of ondersteunen van onderzoek, het maken van publicaties en het organiseren van tentoonstellingen. En, mede daardoor, het behoud en beheer van dit cultureel erfgoed op de lange termijn te bevorderen. Tenslotte ondersteunt de Stichting Cultuur Inventarisatie vergelijkbare, doch op de eigen cultuur van deze landen gerichte, initiatieven. SCI is onafhankelijk van enige overheid.

Voordelen
Jaarlijks organiseren wij voor onze Vrienden interessante uitjes, zoals unieke rondleidingen door Nederlandse musea of het bijwonen van de opening van een nieuwe tentoonstelling. Ook ontvangt u thuis onze Vriendenbrief met al onze activiteiten. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Lia Gorter, telefoon +31(0)639 400 874. Of via de mail, info@culturalinventory.nl

Direct doneren via iDeal

Bedrag

Close Menu

Stichting Cultuur Inventarisatie
Nieuwe Uilenburgerstraat 108-1
1011 LX Amsterdam
Mob: +31 (0)5-39400874

E-mail: info@culturalinventory.nl

Bank: NL48ABNA0465133223
Kamer van Koophandel: 41217432